Veel gestelde vragen BuurtWhatsApp Ospel

Kost deelname geld?

Nee, deelname is geheel kosteloos.

 

Kost het veel tijd om deel te nemen aan de WhatsApp-groep?

Nee. Na uw aanmelding wordt u ingedeeld in de WhatsApp-groep van uw wijk. U krijgt dan vanzelf de meldingen binnen als er iets gebeurd. Ook kunt u zelf dan een melding maken als u iets verdachts ziet (nadat u 112 gebeld hebt) zodat anderen ook op de hoogte zijn. Kortom het kost u geen extra tijd.

 

Download WhatsApp op je smartphone

Om WhatsApp te downloaden:

 • Download WhatsApp
 • Zoek naar WhatsApp Messenger
 • Druk op Downloaden.

  

Deelnemers toevoegen.

Je moet groepsbeheerder zijn om deelnemers aan een bestaande groep toe te voegen. Een groep kan maximaal 256 deelnemers bevatten. Wil jij je aanmelden of ken je mensen die toegevoegd willen worden, stuur dan een mail naar BuurtWhatsApp@dorpsraad-ospel.nl

 

Wat is de rol van een beheerder?

Een beheerder voegt nieuwe leden toe aan de groep.

Een beheerder houdt in de gaten of de deelnemers zich aan de spelregels houden.

De beheerder zit in de regiegroep (een aparte WhatsApp-groep met alle beheerders).

Een beheerder deelt berichten uit zijn eigen wijkgroep, die relevant kunnen zijn voor meerdere wijkgroepen, in de regiegroep. Bijvoorbeeld als een verdachte een andere wijkgroep binnenloopt.

De beheerder ziet in de regiegroep berichten uit Ospel e.o. die relevant kunnen zijn voor meerdere wijkgroepen. De beheerder kan bepalen om een relevant bericht van een andere wijkgroep ook in de eigen groep te plaatsen.

De beheerder geeft het bestaan van de wijkgroep door

 

Hoeveel medebeheerders zijn er in een WhatsApp-groep?

We proberen minimaal 1 medebeheerder per groep te hebben zodat de werkzaamheden bij o.a. ziekte en vakantie gewoon door kunnen gaan.

 

Straks ziet de hele buurt mijn naam en telefoonnummer. En dan?

U naam komt niet in beeld, uw telefoonnummer wel. Doch, wanneer iemand eenmalig misbruik maakt van een nummer binnen de WhatsApp-groep (bijvoorbeeld door belaging/stalking) dan zal de politie worden ingeschakeld en de deelnemer wordt verwijderd. Discretie is immers een onderdeel van veiligheid. Dit zou u er echter niet van mogen weerhouden aangezien stalkers persistent zijn en altijd wel een weg vinden om met u in contact te komen. Is dit tot op heden niet gebeurt, dan zal een veiligheidsgroep als deze daar niet sneller toe leiden.

 

Mag ik voor de zekerheid een pseudoniem en/of een afgeschermd nummer gebruiken?

Nee, dit zal helaas niet gaan. Door met pseudoniemen (valse namen) te werken, werken we misbruik juist in de hand. Zo zou een crimineel de hele buurt op een verkeerd been kunnen zetten terwijl deze elders zijn of haar slag slaat. Uw naam zal bij geen enkele standaard alarmmelding aan de politie worden verstrekt. Doch, in geval van een ernstig delict kan de politie soms niets beginnen zonder ooggetuigen. In dat geval kunt u door middel van een gerechtelijk bevel als getuige worden gehoord.

 

Krijg ik straks allemaal van die onzin-berichtjes binnen als ik in die app-groep zit?

Dit is zeker niet de bedoeling. Er zijn strikte regels aan de groep verbonden. Zo mogen er uitsluitend signalerende en alarmerende berichten worden gedeeld. Gezellige praatjes, discussies, bezorgde reacties, racistische uitingen of meningen zijn niet toegestaan aangezien “de lijn” zuiver als alarmeringslijn gebruikt dient te worden. Maakt een deelnemer zich hier toch schuldig aan dan krijgt deze tot maximaal twee keer een waarschuwing alvorens hij/zij uit de WhatsApp-groep zal worden verwijderd.

 

Hoe weten wij of er geen criminelen in de WhatsApp-groep belanden?

Het is natuurlijk zo dat criminelen overal verspreid door de stad wonen en dus ook in WhatsApp-groepen als deze terecht kunnen komen. Doch, het effect zal er niet minder om worden. Een gewaarschuwd mens telt immers voor twee. Dat geldt voor wijkbewoners in positieve en voor criminelen in negatieve zin. Ten slotte is onze doelstelling ‘preventie’ ofwel ‘het voorkomen van’.

 

Maar wat als niet iedereen in de buurt mee doet?

Er zullen altijd mensen zijn die actie ondernemen en mensen die nooit iets zullen ondernemen. Van de laatste categorie kunnen we dit project niet af laten hangen. Zelfs al neemt slechts de helft van de buurtbewoners deel en de andere helft niet, dan nog wordt de buurt stukken veiliger. Echter is het natuurlijk wel zo dat hoe meer mensen er deelnemen, hoe veiliger het wordt. Deelnemers zijn immers als mobiele camera’s en hoe meer we er daarvan hebben, hoe meer toezicht er zal zijn. De buurt zal daardoor een grotere preventieve kracht in de richting van criminelen uitstralen.

 

Als ze komen, dan komen ze toch! Toch?

Deze opvatting is een hardnekkige misvatting. Wij kunnen u mededelen dat het veel gemakkelijker is om allerlei vormen van criminaliteit te voorkomen dan dat de meeste mensen denken. De statistieken liegen er niet om. Door het vergaren van kennis en het volgen van slipcursussen, weerbaarheidscursussen, BHV-cursussen, EHBO- en zwemlessen worden er jaarlijks duizenden levens gered. Voorbereid leven met een oplettende geest is dan ook iets heel anders dan ‘leven in angst’. Uzelf daarentegen afzijdig houden van potentiële gevaren, helpt u niet om welk gevaar dan ook te voorkomen. Niets doen leidt tot niets.

 

Wekken we hiermee niet juist de indruk dat er veel te halen valt in onze buurt?

In iedere buurt(!) in de gemiddelde westerse samenleving valt meer dan genoeg te halen voor iedere inbreker. Door het collectief inzetten van preventieve middelen wekt men niet sneller de indruk dat er in de ene buurt meer of minder te halen valt. Voor een bovengemiddelde rijkdom trekken inbrekers liever naar de wat duurdere villawijken.

 

Wat is verdacht gedrag?

Veel inbrekers bereiden zich (goed) voor als zij gaan inbreken. Zij selecteren – als zij de kans krijgen zelfs zorgvuldig – een huis: maken een inschatting hoe makkelijk ze binnen kunnen komen en bekijken van buiten wat erbinnen voor het grijpen ligt. Ze schatten in hoe makkelijk ze weer weg kunnen komen en hoe goed er opgelet wordt door buurtbewoners. Het gedrag dat hierbij hoort, kunt u als buurtbewoner zien.

Denk hierbij aan speurend rondlopen, meerdere malen dezelfde route lopen, bij huizen naar binnen kijken, aanbellen, aan deuren of ramen voelen, om huizen heen lopen, gereedschap of een steen verstoppen (om later te gebruiken). Ook hiervoor kunt u dus 112 bellen.

 

Wat moet ik ook doen als ik iets verdachts zie?

Je past SAAR-methode toe.

S = Signaleer

Let altijd op het gedrag van een persoon, wat normaal is in de buurt en het tijdstip. Een ‘onderbuikgevoel’ is ook een grote aanwijzing.

A = Alarmeer 112 (geen spoed bel 0900-8844)

Signaleert u een verdachte situatie? Bel dan 112. Vermeld bij de meldkamer dat u in een WhatsApp-groep zit in het kader van inbraakpreventie. Benoem ook dat de Assen politie hiervan af weet. Dit helpt bij de aansturing

A = App om je waarneming bekend te maken aan anderen.

Nadat u de politie gewaarschuwd hebt, stuurt u uw wijkgroep een WhatsApp-bericht met een beschrijving van de situatie.

Begin een bericht altijd met het feit dat u de politie al gebeld hebt. Dat voorkomt overbelasting van de meldkamer.

R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon, lichten aan te doen, hond uit te laten, enz.…

U kunt de persoon aanspreken. Of het een inbreker is of niet, de persoon weet dan dat hij in de gaten gehouden wordt. Noteer vervolgens een signalement.

Belangrijke punten - Uiterlijke kenmerken: In combinatie met:

Geslacht, Leeftijd

Loopt nu op de….in de in de richting...

Afkomst

Lengte

Kleding

Bijzondere kenmerken 

 

112 bellen, waarom niet?

Als u iets opvallends ziet belt u altijd direct 112. Na een inbraak blijkt achteraf vaak dat buren toch iets opvallends hebben gezien. De politie wordt vaak niet gebeld omdat mensen twijfelen of het juist is wat ze hebben gezien.

De politie komt liever een keer voor niets dan een keer te weinig!

Bellen met de politie

 • Spoed en melden verdacht gedrag: 112
 • Voor doven en slechthorenden: 0900-8112   
 • Geen spoed: 0900-8844

 

Wat wil de politie weten?

De politie gaat op zoek naar de perso(o)n(en) die u heeft gezien. Daarom is het belangrijk op het uiterlijk te letten. Schrijf op wat u zag:

 • Lengte (groter of kleiner dan uzelf)
 • Postuur (dik of dun)
 • Leeftijd (schatting)
 • Haarkleur
 • Kapsel
 • Opvallende kenmerken zoals tatoeage of litteken
 • Kleding (kleur en soort)
 • Tas of rugzak (kleur en soort)
 • Welk vervoersmiddel? (merk, model, kleur en kenteken).
 • Vluchtrichting

 

Als ik iets verdachts zie maar dit is niet in mijn WhatsApp-groep hoe geef ik dat door?

Zie je een verdachte of onveilige situatie dan pas je ook SAAR-methode toe. Ongeacht welke gebied dit plaats vindt. De beheerders hebben onderling contact en zorgen ervoor dat de melding binnen de juiste groep(en) terecht komen. Ook als de verdachte zich verplaats zullen andere groepen hiervan op de hoogte gebracht worden. Zodat de “boeven” geen kans krijgen.

 

Moeten wij zelf ook fysiek ingrijpen?

Absoluut niet. Ik raad u zelfs sterk aan om het fysieke ingrijpen zoveel mogelijk over te laten aan de politie, en de veiligheid van uzelf en uw gezin te allen tijde voorop te stellen. Doch, indien u zich geroepen voelt – en over de kwaliteiten beschikt - om in te grijpen, doe dit dan nooit alleen maar met tenminste één buurtbewoner aan uw zijde. Deze fungeert daarbij als uw back-up en als directe getuige. Belangrijk daarbij is dat u uzelf niet overschat. U weet immers zelden wie u voor u heeft en of (en waarmee) deze persoon of personen bewapend zijn en bereid zijn geweld te plegen.

Artikel 53 WVS en Artikel 73 WVS BES

 • Op grond van Artikel 53 en Artikel 73 uit het Wetboek van Strafvordering heeft iedere burger het recht om een burgerarrest uit te voeren op een pleger (dus geen verdachte!) van een misdrijf. Het proportionaliteits- en subsidiariteitsbeginsel geven daarbij aan dat het ingrijpen op evenredige wijze dient te geschieden en men daarbij te allen tijde het minst zware middel dient in te zetten. Een ongewapende dader overmeesteren mag, doch, indien hij/zij zich overgeeft is geweld verboden.

Artikel 41 WVS

 • Op grond van Artikel 41 uit het Wetboek van Strafrecht heeft iedere burger het recht om zichzelf, zijn/haar naasten (dus ook medebuurtbewoners) en zijn/haar eigendom fysiek en indien nodig met geweld te beschermen indien een situatie dit van hem/haar vereist. Belangrijk daarbij is dat er op geen enkele wijze onnodig grenzen worden overschreden bij het toepassen van het geweld.

 

Word ik nu niet constant lastiggevallen met berichten?

De beheerder van de groep ziet erop toe dat de app alleen voor verdachte situaties gebruikt wordt.

De app is niet bedoeld is voor een auto welke fout staat geparkeerd of een huisdier wat vermist wordt.

 

Er wordt al weken niets gezegd in de WhatsApp-groep, is het nog wel actief? 

In de app worden alleen belangrijke en relevante meldingen gezet. Meestal is het rustig in Ospel en zijn er geen meldingen. Dit betekend niet dat we achter de schermen niet actief zijn. En het betekend helaas ook niet dat het rustig blijft. Zodra zich weer een verdachte situatie voordoet in uw wijk dan zal dit gedeeld worden via de WhatsApp groepen. Door de app alleen te gebruiken voor meldingen blijven deelnemers alert. Het is daarom niet de bedoeling om andere onderwerpen te bespreken in de app.

 

Hoe weten we wanneer een alarmmelding is afgelopen?

Bij een acute dreiging of signalering van een misdrijf dient u altijd zelf direct 1-1-2 te bellen. Het is de bedoeling dat zodra de politie in de wijk arriveert hier door de deelnemers een melding van wordt gemaakt in de WhatsApp-buurtpreventiegroep. Zodra dit gebeurt is de alarmmelding afgerond.

 

Groepsmeldingen dempen.

Je kunt groepsmeldingen dempen gedurende een bepaalde periode. Je krijgt nog steeds berichten van de groep binnen, maar je telefoon zal hiervan geen meldingen geven als ze binnenkomen. Dempen van een groep:

 • Open de groep chat.
 • Tik op het onderwerp van de groep om het Info scherm te laten zien.
 • Tik op Dempen
 • Kies een tijdsinterval gedurende welke je berichten van de groep wilt dempen.

  

Een groep verlaten.

Als je een groep verlaat, word je verwijderd uit de groep en zul je de groep wel nog steeds in je lijst met chats zien staan en de chatgeschiedenis kunnen lezen. Een groep verlaten: 

 • Open WhatsApp en ga naar het chat scherm.
 • Veeg met je vinger recht naar links over de groep die je wilt verlaten.
 • Tik Meer en kies daarna Verlaat groep.

 

Een groep verwijderen.

Nadat je een groep verlaten hebt, zul je de optie om de groep te verwijderen zien. Als je de groep verwijdert, zul je de groep niet langer in je lijst met chats zien en de chatgeschiedenis wordt verwijderd. Een groep verwijderen: 

 • Open WhatsApp en ga naar het chat scherm
 • Veeg met je vinger recht naar links over de groep die je wilt verlaten.
 • Tik Meer en kies daarna Verwijder groep.

 

WhatsApp - Veelgestelde vragen