Huiskamerproject

Het huiskamerproject is een initiatief van de Dorpsraad Ospel naar aanleiding van de Dorps Ontwikkelings Visie die in 2009 is opgesteld. Samen met Vorkmeer en tal van vrijwilligers is het project huiskamer tot stand gekomen. De huiskamer in Ospel bestaat sinds 2012. 

De huiskamer is bedoeld voor 55+ die geen indicatie hebben voor een dagopvang. Eén keer per twee weken op woensdagmiddag is er de Huiskamer. Er worden dan diverse activiteiten gedaan. 

Momenteel zijn er 10 vrijwilligers.

Voor deelname aan de activiteit kan men zich opgeven bij:

  • Frans van Gemert tel. 0495-633178,
  • Anneke van Heugten tel. 0495-625502, 
  • Maria Houtappels tel. 0495-625139.

Wil je vrijwilliger worden, dan kan dat ook bij deze personen.

De andere vrijwilligers zijn: Leny Bergmans, Bep Piepers, Liesbeth van Thuijl, Cheryl Govender, Annet Hoofwijk, Tiny Raemakers en Jan van Hulsen.

Hieronder staan enkele foto's van de carnavals activiteit in 2014, een van de vele leuke en gezellige activiteiten in de Huiskamer!